Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzorová kazuistika- vady řeči

9. 4. 2009

Kazuistika

 

Vlasta Rozsypalová, narozena 7. 3. 1996, matka Kateřina Rozsypalová, narozena 11. 10. 1976, v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za krádeže a podvod. Otec Alois Rozsypal se odstěhoval od rodiny a bydlí v Rakousku. Alimentační povinnost si plní. O Vlastu ale nejeví žádný zájem.Vlasta je umístěna v Dětském domově se školou v Liberci od 1. 2. 2006, v současné době navštěvuje Speciální školu Sluníčko v Liberci. Prospěchově je průměrná, má problémy s chováním a uznáním autority pedagogů. Pravidelně navštěvuje logopeda- poruchy řeči: motorická afazie, balbuties. Ve volném čase ráda tančí a navštěvuje keramický kroužek. Letos v březnu se pokusila o útěk z dětského domova, ale po dvou dnech se sama vrátila- byla potrestána snížením kapesného a zákazem vycházek.

 

Osobní anamnéza

 

Vlasta se narodila z druhé gravidity matky. Při první graviditě matka podstoupila abortus arteficialis. Porod ve 39.týdnu těhotenství, porod bez komplikací. Porodní váha 2.8kg, výška 48cm. Matka byla na mateřské dovolené do věku tří let dítěte.

-         Vlasta začala navštěvovat MŠ od roku 1999

-         v kolektivu byla oblíbená

-         rozvoj osobnosti, řeči i tělesný vývoj probíhal v pořádku

-         do ZŠ Vlasta nastoupila roku 2002

-         školu navštěvovala ráda

-         prospěchově byla mírně nad průměrem třídy

-         v r. 2004 si třídní učitelka všimla nezájmu Vlasty, trpěla úzkostí, přestala komunikovat,  připravovat se do školy a našla na dívenčině těle podlitiny

-         od r. 2004 je průměrná, zhoršily se vztahy mezi spolužáky, do té doby výborné, poklesl i zájem o učení

-         nyní navštěvuje Speciální školu Sluníčko v Liberci, ve škole má problémy s chováním a uznáním autority pedagogů, prospěchově je průměrná

Záliby

-         ve volném čase ráda tančí, kreslí, poslouchá hudbu

-         navštěvuje keramický kroužek

Vývoj řeči, chování

-         do roku 2004 neměla dívka problémy s chováním ani s řečí

-         od r. 2005 Vlasta začala trpět poruchami řeči- motorická afazie, balbuties.

 

 

Rodinná anamnéza

 

Matka

-         Kateřina Rozsypalová

-          narozena 11. 10. 1976

-         dosáhla pouze základního vzdělání

-         po odstěhování otce od rodiny trpěla depresemi, brala antidepresiva- 20mg seropramu a 1mg neurolu a kombinovala je s alkoholem

-         i když otec svou alimentační povinnost plnil, matka potřebovala stále více peněz na alkohol a léky, později i drogy –  začala s recidivou, zanedbávala péči o dceru

-         nyní je ve výkonu trestu odnětí svobody za krádeže a podvod, byl odsouzen Okresním soudem v Bruntále na 2 roky nepodmíněně

Otec

-         Alois Rozsypal

-         Narozen  6.7.1970

-         Dosáhl středoškolského vzdělání

-         V současné době pracuje jako automechanik

-         V roce 2004 se odstěhoval od rodiny ke své nové přítelkyni

-         Od roku 2005 žije v Rakousku

-         Alimentační povinnost si plní

-         O Vlastu nejeví žádný zájem

Prarodiče

-         Josef a Marie Rozsypalovi

§         narozeni 21.2.1950 a 13.8.1945

§         v současné době ve starobním důchodu

§         o Vlastu nejeví žádný zájem

§         poslední setkání s dívkou proběhlo před odchodem  otce

 

V lednu roku 2005 přestala Vlasta docházet do školy aniž by ji matka omluvila. Po týdnu ji matka doprovodila do školy a sdělila, že byla nemocná. Třídní učitelka si všimla plachosti dívky, nemluvnosti, začala trpět poruchami řeči (balbuties, motorická afazie). Navštívila školního lékaře a pedagogicko psychologickou poradnu. Bylo zjištěno, že poruchy řeči a změny v chování jsou způsobeny několika faktory ( hádky mezi rodiči, odchod otce, alkohol a drogy matky, zanedbání péče, fyzické ubližování) . Poté byla ihned svěřena do ústavní péče.

Bytové poměry

- ....

 

Ústavní anamnéza

 

24.2.2005- 1.2.2006 – Dětský domov v Jablonci nad Nisou

  • dívka nenavazuje kontakt, nekomunikuje, je tichá, nespolupracuje,  má problémy s kázní- odmítá jíst, chodit do školy, nedodržuje večerku,
  • hygienu zvládá za dohledu, pořádek ve věcech neudržuje
  • v kolektivu odmítá spolupracovat
  • matka zavolá jednou do měsíce, aby se na svou dceru informovala
  • v lednu roku 2006 se pokusila o útěk při cestě do školy, poté byla vyšetřena a po konzultaci bylo rozhodnuto o přemistění dívky do Dětského domova se školou v Liberci

1.2.2006 – nyní – Dětský domov se školou v Liberci

  • stále problémy s chováním a uznáním autority,
  • navštěvuje taneční a keramický kroužek
  • snaží se navázat kontakt s vrstevníky, vzorně si plní své povinnosti, udržuje pořádek ve věcech
  • matka se dva měsíce neozvala, proto se Vlasta v březnu roku 2008 pokusila o útěk, sama se po dvou dnech vrátila- byla potrestána snížením kapesného a zákazem vycházek
  • s kým tam bydlí, na jakém pokoji

 

Školní anamnéza

 

Vlasta navštěvuje 6 .třídu Speciální školy Sluníčko v Liberci.. Pro Vlastu je obtížné komunikovat a zapojit se do kolektivu. Neuznává autoritu pedagogů, má problémy s chováním a kázní.. Prospěchově je průměrná. Domácí úkoly a přípravu na školní výuku musí plnit vzorně, jinak by přišel trest ( zákaz navštěvovat taneční kroužek).. Pravidelně navštěvuje logopeda.

 

Český jazyk

Na úrovni  desetiletého dítěte. Velice obtížně čte nahlas.. Jiné problémy nemá.

Matematika
Aritmetika i geometrie- bez problémů, patří mezi průměrné žáky

Výtvarná výchova

Úroveň kresby odpovídá jejímu věku, dokáže projevit svou fantazii, umí se soustředit. Velice ji to baví

Pracovní výchova

Vlasta nemá problém s úchopem tužky.Je zručná, tvořivá. Má fantazii, kterou výborně uplatňuje i v pracovní výchově. Nejvíce ji baví pracovat s moduritem a hlínou

Hudební výchova

Vlasta má ráda tanec ale nerada zpívá.Přesto ji hudební výchova baví, zvláště dějiny a hraní na různé hudební nástroje.

 

Prognóza dalšího vývoje a doporučení

 

-         zajištění veškeré lékařské péče a pravidelných vyšetření (logoped, psychiatr, psycholog, pediatr,…)

-         vychovatelům byl doporučen individuální přístup

-         zapojení Vlasty do různých zájmových kroužků ( hudebně- pohybové hry, taneční, cvičení při hudbě, keramika, modelování, …), účasti na koncertech, vystoupeních

-         neustále dívku motivovat a chválit

-         zmírnit nekázeň a snažit se o uznání autority pedagogů

-         doporučuji, aby sociální pracovnice zařízení hledala vhodnou alternativu pro dívku po ukončení pobytu v dětském domově, ke kterému dojde