Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzorová kazuistika- downův syndrom

9. 4. 2009

Kazuistika

Martin Přikryl, narozen 25.8.1974, matka Anežka Přikrylová, narozena 14.3.1949, otec Bohuslav Přikryl, narozen 3.10.1947.

Osobní anamnéza

Martin se narodil z druhé gravidity matky. Při první graviditě v roce 1969 matka porodila syna Jakuba. Porod ve 40. týdnu těhotenství,  bez komplikací. Porodní váha 3,64kg, výška 50 cm. Z výsledků genetického vyšetření byla diagnostikována Trizomie 21- Downův syndrom. Jako příčina byla určena nondisjunkce. Rodiče si ponechali dítě ve vlastní péči.

MŠ:

-         Martin ji nenavštěvoval, v blízkosti speciální mateřská škola není a matka jej nechtěla integrovat

-         Rozvoj všech schopností byl opožděný, ale péče matky měla velmi pozitivní vliv na vývoj

-         Matka spolupracovala se všemi specialisty- logoped, psycholog, atd.

ZŠ:

-         Martin nastoupil na zvláštní školu v roce 1981

-         S učením neměl velké problémy

-         Školu navštěvoval rád

-         Naučil se psát, číst i počítat, má znalosti o přírodě, pozná barvy

Záliby:

-         rád tančí, kreslí a píše si do svého zápisníku

Návyky:

-         samostatně jí, zvládá hygienu, je pomalý v oblékání - rád se nechává obsluhovat

Povahové vlastnosti:

-         je pomalý, klidný, bezproblémový, pokud nemá náladu, celý den odmítá cokoliv dělat, nyní nemluví, potřebuje pomoc se všemi aktivitami

Vývoj řeči, chování:

-         do roku 1990 neměl chlapec zvlášť obvyklé problémy s řečí

-         od roku 1991 chlapec trpí afonií, způsobenou zřejmě stresem, psychického rázu i přes tvrzení matky, že nedošlo k žádným změnám

-         jeho stav se stále více zhoršuje, zlepšení je jen občasné

 

 

 

Rodinná anamnéza

 

Matka:

-         Anežka Přikrylová

-         Narozena 14.3.1949

-         Dosáhla středního vzdělání s maturitou

-         Má 2 syny, Martin je mladší, staršího syna porodila v roce 1971

-         Pracuje v bance jako úřednice

-         V současné době navštěvuje psychologa

-         Neužívá žádné léky

-         Založila Místní organizaci Společnosti lidí pro mentálně postižené,  denní centrum Kouzelná buřinka v Rýmařově, kam její syn dochází každý den, je zároveň předsedkyní Místní organizace

Otec:

-         Bohuslav Přikryl

-         Narozen 3.10.1947

-         Dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou

-         V současné době pracuje jako úředník

-         O syna se stará

-         Nejeví zájem při akcích Kouzelné buřinky ani se jich neúčastní

 

Prarodiče:

-         Josef a Marie Přikrylovi

·        Narozeni 1936 a 1938

·        V současné době ve starobním důchodu

·        O Martina se zajímají, navštěvují jej

-         Jan Veselý

·        Narozen 1930

·        Nyní v Domě pečovatelskou službou v Bruntále

 

Ústavní anamnéza:

 

Od roku 1997- 2007

Matka dovážela Martina do Sagapa v Bruntále každý den, bylo to ale moc složité a matka ho nechtěla nechat v týdenním stacionáři. Jeho stav se zhoršoval, nekomunikoval, byl tichý, problémy s kázní neměl. Jeho písmo i kresba se začínaly stále zmenšovat

Leden 2008- současnost

Martin navštěvuje Kouzelnou buřinku. Stále probíhá zhoršování stavu. Je denně vyzvedáván a vozen domů.

Nejradši si zapisuje do svého zápisníku( jednu písničku stále dokola). Pokud nemá náladu, odmítá spolupracovat. Stále více potřebuje pomoc ostatních.

Potřebuje dopomoc se všemi aktivitami- tanec, muzikoterapie, arteterapie, keramika, cvičení, plavání. Pohybově je ohebný, neorientuje se v prostoru,

nechává se obskakovat, ale není to nutné. Čím dál častěji trpí špatnou náladou a odmítá spolupracovat. Pravidelně navštěvuje logopeda.

 

Školní anamnéza

 

Martin má dokončenou povinnou školní docházku. Zvláštní  školu v Rýmařově  dokončil v roce 1992. Od té doby pobírá invalidní důchod. Ve škole ještě v rámci svých možností komunikoval. Prospěchově byl průměrný.

Český jazyk

Na úrovni sedmiletého dítěte. Mluvený projev v pořádku. Píše nečitelně (používá klikyháky).

Matematika

Umí počítat na úrovni sedmiletého dítěte - sčítání, odčítání do sta. Geometrii nezvládá.

Výtvarná výchova

Úroveň kresby neodpovídá jeho věku, kreslí s dopomocí, nejraději však maluje Pana Tau.

Hudební výchova

Martin má rád tanec, ale zpívá jen pokud má náladu. Rytmus udrží.

 

Prognóza dalšího vývoje a doporučení

 

-         zajištění veškeré lékařské péče a pravidelných vyšetření ( logoped, psychiatr, psycholog, …)

-         vychovatelům byl doporučen individuální přístup

-         doporučuji zajistit osobního asistenta, Martinův stav se neustále zhoršuje a v blízké době to bude nezbytné

-         zapojení do různých aktivit, aby již nedocházelo ke stagnaci či zhoršení

-         doporučuji aby se prošetřilo, proč dochází ke zhoršení