Jdi na obsah Jdi na menu
 


výchovně vzdělávací cíle

26. 4. 2009
 • smysl pro cit pro rytmus
 • neverbální komunikace
 • schopnost mimoslovního vyjádření
 • rytmické cítění
 • souhra na nástroj
 • pocit sounáležítosti se skupinou
 • mimoslovní projev
 • kontakt, spontálnost
 • rozvoj muzikálnosti
 • relaxace za pohybu
 • rytmický pohyb
 • vztah k hudbě
 • soustředění
 • mluvní technika
 • atikulace
 • rozvoj slovní zásoby
 • rytmus řeči
 • hravost, tvořivost
 • rozvoj fantazie
 • hlasová odvaha
 • hudeb. kreativita
 • cit pro výšku tonů
 • uvolnění
 • citlivost vůči skupině
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • spojení pohybu a zpěvu
 • schopnost vyjadřovat pocity
 • sluchová paměť
 • improvizace
 • schopnost hudebně, dramatického projevu
 • koordinace zpěvu a pohybu
 • sluch. představivost
 • radost ze hry, zpěvu
 • podporování osobního vztahu k hudbě
 • koncetrace
 • psychofyzické uvolnění
 • osvěžení a aktivace
 • duš. a těl. relaxace
 • cit pro ovládání dechu