Jdi na obsah Jdi na menu
 


Muzikoterapie- downův syndrom

29. 3. 2009
Downův syndrom
 
= nejúčinnější aktivní muzikoterapie
= onemocnění štítné žlázy, srdeční vady, poruchy imunity, zraku, sluchu (špatná sluchová paměť), dožívají se menšího věku, mentální retardace
 
= specifické problémy v učení:
-pomalejší celkový vývoj (hl.motorika, a vývoj řeči)
-poruchy prostorového vidění (orientace v prostoru)
-špatná hrubá motorika
-potíže s rozložením síly (nedokáží např.odhadnout jak moc bouchnout do bubínku, aby to byla málo nebo moc)
-dokáží se naučit hrát na hudební nástroj
 
= proces učení:
-problém s krátkodobou sluchovou pamětí -> porucha vývoje řeči (ale dlouhodobá paměť je dobrá)
-retardace zpomaleného vývoje organizačních schopností (nedokáží sami nic zorganizovat)
-receptivní schopnosti jsou lepší než schopnosti vyjadřovací (dobře vnímají, ale nedokáží to říct -> vyjádřením tancem, hudbou, kresbou,..)
-dobré zrakové vnímání
-artikulační potíže (velký jazyk, malá ústa, ale jsou schopni se naučit číst)
-neumí se dlouho soustředit -> hodně střídat činnosti
-v nové situaci se musí nacvičená dovednost nacvičit znovu (hra na nástroj -> půjdeme s ním do jiné třídy a dítě už to nebude umět)
-děti mají problém s integrací do kolektivu
-zjistit jak reagují v zátěžové situaci (útěk, vzdorovitost, pomalost, rozmazlenost,..)
-potíže s vnímáním času
- !! každé (i postižené) dítě je jiné !!
-dokáží dosáhnout mimořádného vývoje např.v hudebních schopnostech, tanci
-někteří se naučí i čistě zpívat
-rádi vystupují na veřejnosti (nechybí jim odvaha, spontánnost, nestydí se, mají z toho radost)
-přímočarost ve vyjadřování emocí (= rádi dávají najevo jestli nás mají či nemají rádi)
-jsou hodně zranitelní
 
= jak s nimi pracovat:
-přistupovat trpělivě, povzbuzovat
-vytvořit pocit důvěry a bezpečí
-opakovat veškeré činnosti
-udělat vše proto, aby byl zaručen úspěch při dané činnosti !!!
-obdobné metody jako s předškolními dětmi
-kombinovat metody hudební a dramatické (muzikoterapie)
-snadno se rozptýlí
-věnovat se individuálně
-opustit ambice hudební dokonalosti
-pokroky přichází později nebo nečekaně ve skocích ( z ničeho nic činnost dokáže)
-dát jim hodně času na poznání neznámé situace
 
= hra a hudební nástroje:
-to co můžou vyjádřit řečí, mohou vyjádřit i hrou na hudeb.nástroje
-často se používají chrastítka (nejlepší když si je mohou i sami vyrobit-nasypat do dózy hrát, rýži,..)
-hra na ticho a hru (= rozeznat tucho a zvuk)
-poznávat tělo pomocí hry (= chřestíme u P kolena, L ucha,..)
-orientace v prostoru (= schováme předmět až odejde jeden žák za dveře, za chvíli se vrátí a ostatní hrají na nástroje různě silně podle toho, jak blízko je hledající k schovanému předmětu; obměna: můžeme místo hraní broukat, zpívat, tleskat,..) -> tato hra se dá použít jako motivace
-hra v pentatonice, tvorba vlastní melodie, hra na nástroje spojena s jinou činnosti = pro ně nejtěžší činnost (např. spojení hry na nástroj s tancem)
-není důležité jestli zpívání nebo hraní ladí, ale je důležité, že je to baví
-poslech max. 3min a i to je musíme naučit (ze začátku to vůbec nezvládají)
-často se pracuje s říkadly
-často mluví a zpívají hlubokým hlasem
-lidé s DS zpívají s velkým zaujetím
-zpěv je často recitačního charakteru -> nedovedou svůj zpěv korigovat
-zpívat s nimi lehké písničky s lehkým refrénem -> aby mohli opakovat lehko zapamatovatelné části
-písničky vhodné doplňovat hlavně pohybem
-pozitivní účinky má skupinové zpívání
-reagují na určitý silnější rytmus pohybem (= točí se, kývají se, podupávají si,..)
-jsou schopni naučit se mazurku
-neumí poskoky -> nahradit třeba přísuny
-vybírat ne moc rychlé skladby
-všechno předvádět prakticky (ne teoreticky!!)
-mezi žákem a učitelem vzniká silné pouto
-lidé s DS jsou mazliví a přítulní -> v pubertě abnormálně -> snažit se tlumit (nenechat se objímat,.. na veřejnosti)
 
FMT metoda
= hudební terapie zaměřena na funkci lidského těla
= ve Švédsku a Finsku
= neuromuskulární léčebná metoda
= Katarína Glocharová – působí v Brně, jedina v ČR má certifikát na FMT metodu
= vyučuje se od r.1987 a musí se vystudovat
= je individuální a neverbální (nikdo nemluví)
= sezení trvá 20-25min
= vyžaduje se velká soustředěnost
= provádí se 1-2x za týden
= kódy znamenají jednoduché melodie, které terapeut hraje na klavír a adept (= postižená člověk) hraje na bicí
= začíná se na jednoduchých bicích s pomocí 2-3kódů
= terapeut zahraje melodii a adept musí pochopit, co na kterou melodii má hrát
= rozvoj motorických schopností
= až 20melodii a 30různých uspořádání bicích nástrojů
= začíná se sestavou jednoho bicího nástroje a končí se až šesti sestavami
= speciální paličky
= do činnosti se zapojuje i zrak, sluch, hmat
= adept je nucen začít sledovat a zapojovat svoji stabilitu, koordinaci pohybu, logické myšlení i paměť -> mozek se aktivuje a podněcuje k činnosti
= speciální stimulující prostředky a spolupráce mezi terapeutem a adeptem
= FMT metoda pozitivně ovlivňuje a podněcuje adeptův nervový systém

= uplatnění metody FMT - pro děti s poruchami koncentrace, chování, potíže se psaním, čtením, při ADHD, u autistů, u Downova syndromu, při poškození mozku, při poruchách spánku, po mrtvici, .