Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební výchova

27. 4. 2009

 

Téma:

Datum:

Cílová skupina: př. Skupina dětí spec. Školy Pomněnka Šumperk, (8dětí ve věku 10-13let, jejíž součástí je....s poruchami....)

Výchovně-vzdělávací cíl: rozvoj artikulace, rytmické cítění, cit pro rytmus, muzikálnost, hlasová odvaha,....

Pomůcky:

Metodický postup: (vše rozepsat kolik minut)

a)      Motivace- pěvecké dýchání, rozezpívání, obrázky (5min.), předvedení písně, 3min., viz příloha č.1,

b)      Postup

-         jakou metodou se učíme píseň- imitační metodou,

-          kolikrát každou část opakujeme, 1.sloka po částech, další už ne,

-         procvičujeme ve skupinkách či štafetu,

-         práce s textem, vysvětlení, (5min)

-         instrumentace, pohybové ztvárnění, dramatizace

-         hrou na ozvěnu básničku

c)      závěr- zopakování, DÚ

 

Individuální plán: